Spoštovane občanke in občani občine Kranjska Gora!

Ta spletna stran je nastala iz preprostega razloga, ker verjamemo v srčnost, poštenje, napredek in transparentnost. Cilj lokalne samouprave mora biti zagotavljanje javnega dobra in javne koristi. Pri trošenju javnih sredstev osebne koristi nimajo prostora!

Zato bomo na tem mestu opozarjali na vse anomalije in nespoštovanje zakonodaje, ki se dogajajo na občinskem nivoju.  V ta  namen bomo objavili vse javno dostopne dokumente, ki na to kažejo. Pričakujemo tudi vaš odziv. Svoje prispevke lahko pošljete na kranjskogorskenovice@gmail.com. Z veseljem jih bomo objavili. Lahko so pozitivni, kritični ali hudomušni, ne bomo pa objavljali žalitev in podtikanj. Štejejo le dokazi. Vsak bralec pa naj si ustvari svoje mnenje, ki ga lahko deli.

»Javna sredstva naj bodo za ljudi in ne za posameznike!«

 

občani občine Kranjska Gora, ki jim ni vseeno